Emlőtumor

Retrospektív (utánkövetéses) vizsgálatban elemeztük a DDW hatását emlődaganatos betegekre. A 232, 1993 februárja és 2011 áprilisa között bevont beteg közül a DDW-fogyasztás megkezdésekor 158 betegnél korai stádiumú emlődaganatot diagnosztizáltak, míg 74 beteg előrehaladott stádiumú, távoli áttételes betegségben szenvedett. A vizsgálat korai stádiumú emlődaganatos betegeinél a medián túlélés 217 hónapnak (18,1 év) adódott. Abban a 48 fős alcsoportban, amelyben a betegek a konvencionális kezelések után, daganatmentes állapotban (teljes remisszió) kezdték fogyasztani a DDW-t, kiemelkedően jó eredményt értünk el; a medián túlélés számítása nem volt lehetséges a követési időn belül bekövetkezett igen alacsony halálozási arány miatt. Azon esetekben, amikor a beteg legalább egyszer megismételte a DDW-kúrát, a medián túlélés 293 hónap (24,4 év) volt, alátámasztva, hogy az ismételt deutériumszint-csökkentés a kiújulás és/vagy az áttétképződés megelőzésében is jelentős szerepet játszhat.

Külön vizsgálatban elemeztük a DDW hatását távoli áttételes emlőtumoros betegcsoport túlélésére. A vizsgálatban 74 nőbeteg adatai kerültek értékelésre 1993 januárja és 2005 májusa között. A betegek, hat kivételével, megelőzőleg intenzív és ismételt konvencionális terápiában részesültek, várható élettartamuk a vizsgálat kezdetekor néhány hónapban volt mérhető. A 74 vizsgált és értékelt betegben összesen 135 távoli áttételt diagnosztizáltak a DDW alkalmazását megelőzően. A DDW-t a betegek a konvencionális kezelések mellett, kiegészítő jelleggel alkalmazták, napi folyadékigényüket kizárólagosan ezzel fedezték. A DDW és a párhuzamosan alkalmazott konvencionális terápia az értékelt 74 beteg 74,3%-ában teljes vagy részleges tumortérfogat-csökkenést vagy stagnálást eredményezett. A vizsgálatban a medián túlélés 47,7 hónap volt a távoli áttétel diagnózisától, szemben az irodalomban jelzett 20-22 hónappal. A kétéves túlélés valószínűsége a konvencionális kezelések mellett DDW-vel is kezelt, távoli áttétes betegeknél 77,8%, míg a csak konvencionális kezelésben részesülő betegeknél mindössze 20% volt.

Forrás:

I. Simonfalvy (2013.) Cikkreferátum: Az emlőrák túlélése olyan betegeknél, akiknek hagyományos kezelését deutériumdeplécióval egészítették ki - retrospektív vizsgálat. Orvostovábbképző Szemle – Onkológiai különszám. Az ismertetés alapjául szolgáló közlemény: Krempels K. et al., A retrospective study of survival in breast cancer patients undergoing deuterium depletion in addition to conventional therapies. J. Cancer Res. & Ther. (2013),1:194-200

K. Krempels, I. Somlyai, Z. Gyöngyi, I. Ember, K. Balog, O. Abonyi, G. Somlyai (2013) A retrospective study of survival in breast cancer patients undergoing deuterium depletion in addition to conventional therapies. Journal of Cancer Research & Therapy 2013, 1(8):194–200

K. Krempels, I. Somlyai, K. Balog, Gábor Somlyai (2012) A retrospective study of survival in breast cancer patients undergoing deuterium-depletion in addition to the conventional therapies. European Chemical Bulletin, 1(1-2), 8-9.

G. Somlyai (2004) A deutérium depletio hatása IV. stádiumban lévő, emlőtumoros betegek várható túlélésére/Deuterium Depletion and its Impact on Life Expectancy of Patients with Stage IV breast tumor. Komplementer Medicina/Journal of Complementary and Alternative Medicine VIII (4):30-35.