Sportélettan

A DDW hatása sportolók teljesítőképességére

A DDW hatását sportegészségügyi vizsgálatban vizsgáltuk élsportolók teljesítőképességére, valamint a fizikai terhelést kísérő metabolikus folyamatokra, elsősorban a glükóz anyagcserére és a sav-bázis háztartásra. A vizsgálatban 12 válogatott evezős férfi vett részt, közülük 7 sportoló napi 2 liter csökkentett deutériumtartalmú ivóvizet (Preventa® 105) ivott 44 napig, míg 5 sportoló normál ivóvizet fogyasztott. Mindkét csoport azonos felkészülésben vett részt. A 0. és a 44. napon mindkét csoport többlépcsős terhelést végzett. A sportolók 4x 1500 métert teljesítettek fokozódó intenzitással, a lépcsők között 2 perc pihenővel. A pulzusszámot folyamatosan mértük. A sav-bázis paramétereket (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE), az ionokat (Na+, K+, Cl-), a vér tejsav, vér glukóz koncentrációját, valamint az anionrést nyugalomban (R), a terhelés alatt lépcsőnként (T1-T4) és a restitúció 5. percében (R5’) vett kapilláris vérmintából határoztuk meg. A mérési eredmények megerősítették, hogy a DDW fogyasztásának következtében létrejövő deutériumkoncentráció csökkenést követően a szövetek oxigenizációja jobb lett, kevésbé kerültek oxigén hiányos állapotba, a glükóz-mobilizáció és felhasználás javult, a sejtek metabolikusan jobban tudták kompenzálni a terheléskor jelentkező változásokat. Általánosan ismert, hogy a terhelést követően a megnövekedett energiaigény miatt a vérben először csökken a glükóz koncentrációja. Ezt a jelenséget tapasztaltuk a kontroll csoportnál a vizsgálat kezdetén, 44 nappal később megismételve a terheléses vizsgálatot és a kezelt csoportban a DDW-fogyasztás előtt. A fentiekkel ellentétben a glükózkoncentráció-csökkenés nem következett be a kezelt csoportban a 44 napos DDW-fogyasztást követően. A kezelt csoportban a T1-T2 mérési pontoknál szignifikáns különbséget tapasztaltunk a kezelés előtti értékekhez képest. A glükóz koncentráció a kezelés előtt T1-T2 pontoknál 25-34%-kal csökkent, ami 5-7%-ra mérséklődött a DDW-fogyasztást követően, míg a T4 mérési pontnál az első terheléses vizsgálatnál a nyugalmi értéknek csak minimális (9%-os) növekedését tapasztaltuk, ez a DDW-fogyasztás után meredeken emelkedett és 46%-kal mértünk magasabbat, mint a nyugalmi érték. Abszolút értékben a DDW-fogyasztás előtt a csökkenés 1,9-2,6 mmol/liter volt, míg a növekedés a T4 pontnál mindössze 0,4 mmol/liter. Negyvennégy napos DDW-fogyasztást követően a kezdeti glükóz koncentráció mindössze 0,4-0,5 mmol/liter csökkenést mutatott, valamint 2,5 mmol/liter koncentráció-emelkedést a terheléses vizsgálat második felére. A DDW-fogyasztást követően a vér tejsav-koncentrációjának már a nyugalmi értéke is szignifikánsan alacsonyabb volt az első terheléses vizsgálathoz képest, és a szignifikáns különbség fennmaradt a T1-T3 mérési pontoknál is. Az eredmények arra utalnak, hogy a DDW-fogyasztást követően a sportolók alacsonyabb tejsavszinttel tudták teljesíteni az egyes terhelési lépcsőket, amiből arra lehet következtetni, hogy a terhelést követően a sejtek kevésbé, ill. később kerülnek oxigénhiányos állapotba, vagy javult a tejsav eliminációs képesség. A vizsgálatok megerősítették a sportolók szubjektív tapasztalatait, mely szerint a DDW-fogyasztást követően javult a teljesítményük, gyorsabban regenerálódtak, és kitartóbb fizikai leterhelésre voltak képesek. A DDW – fokozott fizikai igénybevétel mellett – alkalmas a szervezet teljesítőképességének javítására. 

 

Forrás:

Györe I., Somlyai G. (2005) Csökkentett deutérium tartalmú ivóvíz hatása a teljesítőképességre sportolóknál/ The effect of deuterium depleted drinking water on the performance of sportsmen. Sportorvosi Szemle/Hungarian Review of Sports Medicine 46/1:27-38.