Emlőtumor

 

breast.jpgA deutériummegvonás távoli áttételes emlőtumoros betegekre gyakorolt hatását retrospektív (utánkövetéses) vizsgálatban elemeztük. A vizsgálatban 74 beteg adatai kerültek értékelésre 1993 januárja és 2005 májusa között; a betegek, hat beteg kivételével, megelőzőleg intenzív és ismételt konvencionális terápiában részesültek, várható élettartamuk a vizsgálat kezdetekor korlátozott volt.

 

A 74 vizsgált és értékelt betegben 135 távoli áttételt diagnosztizáltak a DDW alkalmazását megelőzően. A DDW-t a betegek a konvencionális kezelések mellett, kiegészítő jelleggel alkalmazták, napi folyadékigényüket a csökkentett deutériumtartalmú vízzel fedezték. A DDW és a párhuzamosan alkalmazott konvencionális terápia az értékelt 74 beteg 74,3%-ában teljes vagy részleges tumortérfogat-csökkenést vagy stagnálást eredményezett. A vizsgálatban a medián túlélés 47,7 hónap volt a távoli áttétel diagnózisától, az egy-, két-, öt- és nyolcéves túlélés valószínűsége 93,7, 77,8, 33,4 és 9,1%-nak adódott. A teljes (CR) vagy részleges (PR) választ adó betegek alcsoportjában a medián túlélés 63 és 50 hónap volt, míg a stagnáló és romló betegek alcsoportjában 35 és 31 hónap. A teljes vagy részleges választ adó betegek szignifikánsan nagyobb dózisban fogyasztották a DDW-t, a stagnáló és romló betegek többsége kis dózisban vagy rendszertelenül.

 

A vizsgálat eredménye szerint a DDW alkalmazása jelentősen meghosszabbíthatja a távoli áttételes emlőtumoros betegek várható túlélését, és csökkentheti a visszaesés kockázatát tumormentes betegek esetében.

 

Forrás:  

K. Krempels, I. Somlyai, Z. Gyöngyi, I. Ember, K. Balog, O. Abonyi, G. Somlyai (2013)  A retrospective study of survival in breast cancer patients undergoing deuterium depletion in addition to conventional therapies. Journal of Cancer Research & Therapy 2013, 1(8):194–200                                                                 

 K. Krempels, I. Somlyai, K. Balog, G. Somlyai (2012) A retrospective study of survival in breast cancer patients undergoing deuterium-depletion in addition to the conventional therapies. Abstract in: 2nd International Congress on Deuterium Depletion European Chemical Bulletin, 1(1-2), 46-47.                                                  

G. Somlyai (2004) A deutérium depletio hatása IV. stádiumban lévő, emlőtumoros betegek várható túlélésére/Deuterium Depletion and its Impact on Life Expectancy of Patients with Stage IV breast tumor. Komplementer Medicina/Journal of Complementary and Alternative Medicine VIII (4):30-35.